top of page

Salgs og leveringsbetingelser

1. AVTALEINNGÅELSE OG VARELEVERING

1.1 For ordre via vår hjemmeside www.guapo.no inngår vi kun norskspråklige avtaler. Når du bestiller Guapo-varer, inngår du samtidig en avtale med Comerz ANS, Kulturveien 399, 8056, Saltstraumen.

1.2 Når du klikker "Kjøp nå", plasserer du en bindende ordre på varene du har i handlevognen din. Varer som selges på tilbud er tilgjengelig så lenge lageret rekker. Så snart du har sendt inn ordren, sender vi deg en bekreftelse pr. e-post. En bindende avtale inngås i det du sender inn din ordre. Vær oppmerksom på at varer som bestilles med forhåndsbetaling (reservert), vil sendes fra oss så snart vi mottar hele kjøpesummen samt eventuelle fraktkostnader. Vi ber derfor om at du overfører kjøpesummen umiddelbart etter at du har mottatt din ordrebekreftelse, og senest innen 7 dager.

Du samtykker herved til at selger kan overdra betalingskravet for ditt kjøp til tredjeparter, herunder det innkrevingselskap Comerz ANS måtte bruke. Du kan vente å motta pakken innen tre til syv virkedager. Vi leverer pakken senest 30 dager etter at den bindende avtalen er inngått. Dersom du avbestiller varen som følge av forsinket levering vil betalingen din refunderes innen 30 dager. Det samme gjelder ved gyldig reklamasjon. Overføringen av risiko for varen inntreffer når du, eller en stedfortreder (som ikke er transportøren), mottar varene. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som måtte påføres varene etter dette tidspunktet. Vi er ikke ansvarlige for manglende levering dersom leveringen forhindres av forhold, eller konsekvensene av forhold, utenfor vår kontroll og som vi ikke med rimelighet kan ventes å ha tatt høyde for eller å ha kunnet unngå på tidspunktet for avtaleinngåelsen. Dersom hindringen vedvarer etter syv virkedager, kan begge parter kansellere avtalen ved skriftlig varsel til den andre. Vi leverer innenfor Norge, med unntak av Svalbard og Jan Mayen. Virkedager skal bety alle dager mandag til fredag, utenom offentlige helligdager.
Alle personer som er minst 18 år gamle, kan benytte seg av tilbudene på www.guapo.no. 

Hver kunde kan ikke ha flere enn én kundekonto hos www.guapo.no samtidig. Vi forbeholder oss retten til å slette doble registreringer.

2. PRISER OG FRAKTKOSTNADER

2.1Prisene som fremgår for varene på datoen for bestilling skal gjelde. De oppgitte prisene er endelige og inkluderer merverdiavgift til gjeldende sats. Merverdiavgiften er p.t. på 25 %. Pakken forblir vår eiendom til vi har mottatt full innbetaling av kjøpesummen. Prisene inkluderer ikke fraktkostnader.

2.2 Når du velger hjemlevering vil en fraktkostnad på Kalkuleres utfra adressen som legges inn i ordren. Fraktkostnaden vil bli tydelig angitt underveis i bestillingsprosessen og du vil få opplysning om totalsummen du skal betale for din bestilling (inkludert eventuelle fraktkostnader) under "Total Sum", før du plasserer en bindende ordre på varen/e du har i handlekurven din.

2.3 Dersom det er betalt fraktgebyr for varer som senere returneres, vil vi bare tilbakeføre fraktgebyret når hele ordren returneres. Denne bestemmelsen påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

3. BETALING

3.1Vi godtar følgende betalingsmåter: VIPPS og faktura. Vi kan nekte å godta visse betalingsmåter for en gitt ordre og vise til andre betalingsmetoder. Vær oppmerksom på at vi kun aksepterer innbetalinger fra konti innenfor den Europeiske Union (EU). Du er ansvarlig for eventuelle kostnader påløpt i forbindelse med dine transaksjoner.3.2Ved forsinket eller manglende betaling, påløper inkasso- og purregebyr i samsvar med forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 og inkassoloven av 13. mai 1988.3.3 Fakturaer og kreditnotaer vil kun sendes elektronisk.

4. VERDIKUPONGER OG INNLØSNING AV DISSE

4.1Verdikuponger kan ikke kjøpes, men gis ut i forbindelse med kampanjer og er gyldige i en begrenset periode.4.2Verdikuponger kan innløses kun én gang i forbindelse med en bestilling, og kun innenfor det angitte tidsrommet. Visse produkter kan være unntatt fra tilbudet. Verdikuponger kan ikke benyttes til kjøp av gavekort. 4.3. Dersom verdikupongen ikke dekker verdien på varen, kan mellomlegget betales ved bruk av en av de aksepterte betalingsmetodene. Verdikuponger kan kun benyttes for kjøp av produkter. Verdikuponger vil ikke refunderes dersom noen eller alle varene returneres.4.4 Verdikuponger kan kun innløses før bestillingen er gjennomført. Det er ikke mulig å benytte verdikuponger i etterkant. Verdikuponger kan ikke overføres til andre. Med mindre annet er avtalt, er det ikke mulig å kombinere flere verdikuponger.4.5 Dersom du benyttet en verdikupong ved gjennomføring av en ordre og, som følge av din kansellering, den totale verdien av ordren er lavere enn eller lik verdien på verdikupongen, forbeholder vi oss retten til å belaste deg med den opprinnelige prisen på varen(e) du beholder.

5. GAVEKORT OG INNLØSNING AV DISSE

5.1Gavekort kan kjøpes. De kan kun innløses for kjøp av Guapo-varer, og ikke for kjøp av flere gavekort. Dersom verdien på et gavekort ikke dekker bestillingen, kan mellomlegget betales ved bruk av en av de aksepterte betalingsmåtene.5.2Gavekort kan kun innløses og innestående kan kun benyttes frem til bestillingen er gjennomført. Verdien på gavekortet kan ikke betales ut, og renter vil ikke påløpe. Vennligst gå til "Min konto"www.guapo.no for innløsning av gavekort eller for å sjekke saldoen på din brukerkonto.

6. LOVBESTEMT ANGRERETT FOR KJØP AV GUAPO-VARER
NÅR DU KJØPER GUAPO-VARER GJELDER EN LOVBESTEMT ANGRERETT.

Dersom du velger å returnere varene,kan du via vårt kontaktskjema på www.guapo.no.. Du hjelper oss med å unngå unødvendige kostnader dersom du benytter returskjema ved retur av varer.

ANGRERETT


Du kan kansellere denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er 14 dager fra dagen du, eller din stedfortreder (som ikke er transportøren), mottok den siste varen. 

For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss om dette (Comerz ANS, kulturveien 399, 8056 Saltstraumen, eller pr epost angrerett@guapo.no). Du kan også fylle ut og sende inn angrerettskjemaet eller annen utvetydig erklæring elektronisk via kontaktkanalen på vår hjemmeside. Vi vil da sende deg en e-post med bekreftelse på mottak. Du vil anses for å ha oppfylt angrefristen dersom du sender inn ditt varsel før den utløper.

Konsekvenser ved bruk av angrerett.


Dersom du benytter deg av angreretten, er vi forpliktet til å tilbakeføre alle dine innbetalinger, herunder leveringskostnader (unntatt eventuelle ekstrakostnader påløpt fordi du valgte en annen betalingsmåte enn den vi tilbyr til lavest kostnad), uten unødig opphold og senest innen 14 dager fra dagen vi mottar din kansellering. Eventuell refusjon overføres til samme bankkontonummer som den opprinnelige transaksjonen, med mindre vi har avtalt noe annet med deg. Vi vil ikke belaste deg for kostnader i forbindelse med refusjon. Vi kan derimot avvente gjennomføring av refusjon til vi har mottatt pakken i retur, eller du har gitt oss bevis på at du har returnert den, etter hva som inntreffer først.

 

Du er forpliktet til å returnere eller levere tilbake alle varer til oss så snart som mulig, og senest innen 14 dager fra dagen du varslet oss om kansellering. Forpliktelsen ovenfor vil anses som oppfylt dersom du returnerer varene før utløpet av 14-dagersperioden. Vi vil dekke returkostnadene mot at du benytter returskjema for returen. Du må selv dekke eventuelt verditap på varen dersom tapet skyldes din egen uforsiktighet ved undersøkelse av varens tilstand, egenskaper og funksjon.

8. REFUSJON


Eventuell refusjon betales automatisk til kontoen betalingen ble gjort fra. Dersom du benytter et gavekort til ditt kjøp, vil vi tilbakeføre det aktuelle beløpet til din kundekonto og aktivere ett nytt gavekort.

9. LOVFESTET ANSVAR FOR FEIL OG YTTERLIGERE INFORMASJON

9.1 Vårt ansvar for mangler reguleres av de lovbestemte reglene for forbrukerkjøp. Vi er forpliktet etter lov til å levere varer som har den mengde, kvalitet og utseende som fremgår av produktbeskrivelsen i avtalen, og i den innpakningen som avtalen krever. Du vil miste din rett til å påberope feil og mangler ved produktet dersom du ikke spesifiserer hvilke feil og mangler du påberoper innen rimelig tid etter at du har oppdaget eller burde ha oppdaget dem. Du vil uansett miste din rett til å påberope feil og mangler ved produktet dersom du ikke varsler oss om dette innen to år etter at varene ble overlevert til deg eller din stedfortreder. Dersom du ikke er fornøyd med varene du har kjøpt, kan du sende inn en reklamasjon til Forbrukerrådet. Du finner relevant informasjon på www.forbrukerraadet.no.

9.2 Disse generelle vilkårene finnes på www.guapo.no. Du kan også skrive ut eller lagre dette dokumentet ved å velge alminnelige kommandoer i din nettleser (normalt Fil – Lagre som). 

9.3Alle personer som er minst 18 år gamle, kan benytte seg av tilbudene på www.guapo.no.

9.4 Hver kunde kan ikke ha flere enn én kundekonto hos www.guapo.no samtidig. Vi forbeholder oss retten til å slette doble registreringer.

9.5 Du kan også lett lagre din ordre ved å laste ned de generelle vilkårene eller ved bruk av alminnelige kommandoer i din nettleser for lagring av ordresammendraget som fremkommer på den siste siden av ordrebekreftelsen, eller ved å vente på en automatisk ordrebekreftelse som sendes til den e-postadressen du har oppgitt. Ordrebekreftelsen inneholder dine ordreopplysninger, og våre generelle vilkår kan lett skrives ut eller lagres via e-postprogrammet du bruker.

9.6 I tilfellet av en tvist med Comerz ANS som ikke har vært mulig å løse direkte med www.guapo.no, har du som forbruker muligheten til å kontakte et alternativt tvisteløsningsorgan. Ved å bruke et slikt alternativt tviste-løsningsorgan, vil tvisten normalt løses enklere, raskere og billigere sammenlignet med en domstolsbehand-ling. Du kan enten anvende EU-kommisjonens online-plattform for forbrukerklager på www.ec.europa.eu/odr, eller henvende deg direkte til Forbrukerklageutvalget, via www.forbrukerklageutvalget.no.
Vi gjør oppmerksom på at en tvist kan kun tas inn for Forbrukerklageutvalget dersom tvisten først har vært forsøkt meklet i Forbrukerrådet.

Comerz ANS følger Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

 


Comerz ANS Kulturveien 399, 8056, Saltstraumen

riv.png
riv.png
bottom of page